Allmänt

Motion om Allaktivitetshus

Motion till Kommunfullmäktige Gnesta

Allaktivitetshus

Det finns behov av en centralt belägen mötesplats för kultur och fritidsaktiviteter i Gnesta tätort. Kulturskolan har dåliga lokaler i dag. Fritidsgården Chill behöver bättre och helst även billigare lokaler där det också ska vara möjlighet att utöva kulturaktiviteter, t ex musik.

När ombyggnation av Centrum i Gnesta diskuterats har frågan om ny konsthall funnits med. Gnesta kommun har nyligen förvärvat Åsbackaskolans lokaler. Om en del av kommunens verksamheter som nu finns på Elektron flyttar till Åsbacka skulle lokaler i centrala Gnesta kunna frigöras. Det är ekonomiskt smart att samordna lokalbehoven och tillskapa ett Allaktivitetshus. Positiva förebilder på detta finns i en del andra kommuner.

I samband med tillskapandet av Allaktivitetshuset bör man se över Kulturskolans uppdrag med möjlighet att vidga detta. Det ska kunna bli möjlighet att utöva kultur även om man inte deltar i en kurs. På detta sätt kan nya målgrupper nås.

Förslag:
att i samband med Centrumutvecklingen utreda möjligheten att tillskapa ett Allaktivitetshus
att utreda möjligheten att utnyttja Elektrons B-sal för Allaktivitetshuset
att se över Kulturskolans uppdrag med syfte att utvidga detta till att omfatta även aktiviteter som inte är kursbundna

För Vänsterpartiet Gnesta 2014-11-20

Lena Staaf
Anders Simme

Kopiera länk