• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

 Styrelsen

Lena Staaf, ordförande   tel: 070-230 80 47

Benny Åberg, kassör

Kerstin Löfgren, medlemsansvarig

Alberto Castro, ledamot

 

Politiska företrädare

Kommunfullmäktige: Anders Simme och Lena Staaf (ordinarie), Benny Åberg och Sven Vestblom (ersättare)

Kommunstyrelsen: Lena Staaf (ordinarie)

Barn- och Utbildningsnämnden: Benny Åberg (ordinarie)

Vuxen- och Omsorgsnämnden: Åsa Tallberg (2:e vice ordförande)

Patientnämnden: Åsa Tallberg

BRÅ: Anders Simme

Ungdomsrådet: Alberto Castro

Gnestahem AB: Anders Simme (vice ordförande)

GFAB: Åsa Tallberg (ersättare)

Kopiera länk