Vänsterpartiet Gnesta

Det stora tågrånet!

Tillsammans med ABF bjuder Vänsterpartiet i Gnesta och Södertälje in till ett möte om järnvägens förfall.

Talare är Mikael Nyberg, journalist och författare samt Lars Ohly, riksdagsman.

Plats: Elektrons B-sal i Gnesta.
Tid: lördag den 22a mars kl. 11-13.
Mötet tar sin utgångspunkt i boken Det stora tågrånet av Mikael Nyberg.

Från hela folkets järnväg till hela folkets tågkaos
Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontakt­ledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön.
Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer.
Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.

Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.

Det stora tågrånet är den första stora granskningen av tågkaoset. Mikael Nyberg gräver i dokumenten och talar med banarbetare, tågmästare, städare, lok­förare och tjänstemän. Det finns ett samband, upptäcker han, mellan järnvägens sönderfall och de finansiella bubblorna. – karneval förlag

 

Vad vill vi med vår fritidsgård Chill?

Lena Staaf (ordf.) och Anders Simme på Vänsterpartiet i Gnesta skrev en (2013-12-03) insändare till SN ang. fritidsgården Chill. För er med prenumeration går den att läsa här.

Saknar du prenumeration kan du istället läsa texten nedan.

 

Vad vill vi i Gnesta med vår fritidsgård Chill?

Vi inom Vänsterpartiet i Gnesta månar om fritidsgården Chill. Vi vill att det finns personal för att bedriva en god verksamhet och vi vill att verksamheten utvecklas.

Tyvärr har personalstyrkan istället minskat under årens lopp! Till exempel bedrev Chill för några år sedan verksamhet vid Klämmingsbergsbadet under sommaren. Sommaren 2013 låg all verksamhet nere. Den tid som fritidsgården var stängd var dessutom längre än vanligt.

Vi är bekymrade över hur det påverkar våra ungdomar i Gnesta. De ungdomar som har det svårt har det ofta ännu svårare under sommaren. Till exempel kan inte skolan fungera som ett socialt skyddsnät under denna tid.

Vänsterpartiet har, inom majoriteten och i andra sammanhang, arbetat hårt för att det inte ska bli någon minskning i antalet personal vid Chill. Vidare har vi tillsammans med övriga i majoriteten tagit fram mål och inriktning för verksamheten. För att det skall uppnås krävs det resurser.

Vi är bekymrade över turerna vid tillsättandet av en ny föreståndare. Vi inom Vänsterpartiet har inte deltagit i dessa turer som kom att leda till att den nya föreståndaren köptes ut för dyra pengar. En halv miljon är mycket pengar för en liten kommun, och konsekvenserna blir stora.

Chill har idag bra lokaler idag centralt i Gnesta medan Kulturskolan har mycket sämre lokaler på Frejaskolan, med undervisningsrum utan fönster. Vi i Vänsterpartiet värnar om att ungdomarna skall ha bra lokaler i centrala Gnesta och att fritidsgården inte blir förlagd på Frejaskolan. Vår tanke är att Chill istället samgår med Kulturskolan.

Vårt mål är att öppettiderna för Chill behålls eller utökas och att det finns möjligheter till utveckling av innehållet. Vi vill se att Gnesta satsar på ett Allaktivitetshus där fritidsgården Chill och Kulturskolan ingår. Mycket kan vinnas om Kulturskolans och Chills verksamheter slås samman. Ingångar till kultur för unga är inte alltid att anmäla sig till en traditionell terminskurs. Det krävs ett nytänk för att nå flera.

Gnesta kommun är för liten för att inte samordna sina verksamheter riktade till unga. I denna utveckling av kultur- och fritidsverksamhet kan kanske även föreningslivet i Gnesta delta? Det kan kanske finnas verksamheter där unga och vuxna möts och har utbyte av varandra?

Vi ser främjandet av sådan kreativ verksamhet som en långsiktig investering för mer inkludering. Vinsterna för Gnesta kommun är många och ur ett allaktivitetshus kan embryon till nyföretagande och ett än mer levande kulturliv uppstå.

Vi hoppas att Allaktivitetshuset kan inrymmas bland kommunens nuvarande lokaler. Kanske i B-salen i Elektron?

Anders Simme(v) Gnesta Lena Staaf (v) Gnesta

 

Vill du veta mer om bakgrunden till några av de saker vi skriver om? Då kan du läsa vidare t.ex. här:
Gnestapolitiker missnöjda med fritidsgård (Sveriges Radio)
Får avgångsvederlag – jobbade inte en enda dag (SN)

Möten – våren 2014

Möten under VT 2014
Styrelsemöten
Tisdagar 18:15 i lokalen, Torggatan 1 C.
Datum: 9 jan, 4 febr, 4 mars, 1 april, 29 april, 3 juni
Medlemsmöten
Söndagar 17:15 på Hembygdsgården, Ringvägen 5.
19 jan, 16 febr, 16 mars,  årsmöte 13 april, 11 maj, 15 juni
Torgmöten
kl 11-13, 8 mars, 12 april, 1 maj, 24 maj.

V utmanar de andra riksdagsledamöterna på Musikhjälpens sista dag

Idag är det sista dagen på Musikhjälpen. Även denna dag kommer 800 flickor och kvinnor dö i samband med en graviditet runt om på jordklotet. Och de dör alldeles i onödan, skriver Hans Linde, utrikespolitisk talesperson(V) och Rossana Dinamarca, feministisk talesperson (V), som skänker varsitt dagsarvode till Musikhjälpen och utmanar de andra riksdagsledamöterna att göra detsamma.
Läs mer!

Kom till paneldebatt!

Kom till paneldebatt om pendeltågen  den 9e november!

Pendlarföreningen är med och arrangerar en paneldebatt i Gnesta, på lördag den 9/11.

I panelen deltar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), ordföranden för riksdagens
trafikutskott Anders Ygeman (S), Trafikverkets pendeltågsansvarige avdelningsdirektör Einar Schuch,
en (ännu inte fastställd) representant från högsta ledningen i SL samt Åsa Kullgren (S) från Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet. Dessutom kommer kommunpolitiker från Södertälje och Gnesta att delta.
Paneldebatten direktsänds på webben genom Södermanlands Nyheters försorg.

Tid och plats: Gnesta, Folkets hus (Elektron), lördagen den 9 november kl.12.00–14.00

Ladda ner pressmeddelandet med ytterligare information.

Vem vill bli politiker?

Den 15 oktober meddelade Sörmlands Nyheter att Lena Staafs blogginlägg med rubriken ”Vem vill bli politiker?” hade kommenterats tredje mest av alla SN:s artiklar den dagen. Den 16 oktober kunde man också en artikel som inspirerats av bloggen, ”Oscar vill vara med och ta politiskt ansvar”. Visserligen var det en centerpartist som då blivit intervjuad men det var Vänsterpatiet som väckt frågan. Och samma dag stod det på SN:s löpsedel ”Svårt att vara politiker i Gnesta”. Läs blogginlägget.

Kommentera gärna!