Vänsterpartiet Gnesta

Tack, Stig Henriksson från Fagersta

Den 24 februari hade V i Gnesta besök av Stig Henriksson från Fagersta, numer också i riksdagen.
Stig berättade om Fagersta-vänsterns framgångsrika arbete för att få sin kommun att blomstra efter många år i utförsbacke.
En mycket inspirerande kväll för oss som var där.
Tack Stig!!

Motion om Allaktivitetshus

Motion till Kommunfullmäktige Gnesta

Allaktivitetshus

Det finns behov av en centralt belägen mötesplats för kultur och fritidsaktiviteter i Gnesta tätort. Kulturskolan har dåliga lokaler i dag. Fritidsgården Chill behöver bättre och helst även billigare lokaler där det också ska vara möjlighet att utöva kulturaktiviteter, t ex musik.

När ombyggnation av Centrum i Gnesta diskuterats har frågan om ny konsthall funnits med. Gnesta kommun har nyligen förvärvat Åsbackaskolans lokaler. Om en del av kommunens verksamheter som nu finns på Elektron flyttar till Åsbacka skulle lokaler i centrala Gnesta kunna frigöras. Det är ekonomiskt smart att samordna lokalbehoven och tillskapa ett Allaktivitetshus. Positiva förebilder på detta finns i en del andra kommuner.

I samband med tillskapandet av Allaktivitetshuset bör man se över Kulturskolans uppdrag med möjlighet att vidga detta. Det ska kunna bli möjlighet att utöva kultur även om man inte deltar i en kurs. På detta sätt kan nya målgrupper nås.

Förslag:
att i samband med Centrumutvecklingen utreda möjligheten att tillskapa ett Allaktivitetshus
att utreda möjligheten att utnyttja Elektrons B-sal för Allaktivitetshuset
att se över Kulturskolans uppdrag med syfte att utvidga detta till att omfatta även aktiviteter som inte är kursbundna

För Vänsterpartiet Gnesta 2014-11-20

Lena Staaf
Anders Simme

Vänsterpartiet Gnesta stödjer de strejkande hemtjänstarbetarna på Södermalm i deras blockad mot tidsregistreringfunktionen Paragå inom företaget Aleris.

Vänsterpartiet Gnesta stödjer de strejkande hemtjänstarbetarna på Södermalm i deras blockad mot tidsregistreringfunktionen Paragå inom företaget Aleris. Vi stödjer hemtjänstarbetarna i deras kamp för delaktighet i arbetsplaneringen, för en förbättrad arbetsmiljö och för möjlighet till en god hemtjänstvård.

Södermalms hemtjänstarbetares Driftsektion har en aktion mot Aleris på Mariatorget i Stockholm nu på lördag 24/1 med samling kl 14:00.  Kom och visa solidaritet….

 

Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige Gnesta

1.  Lena Staaf, socialarbetare, Björnlunda

2.  Anders Simme, socialarbetare, Gnesta

3.  Ewa Fagerström, beteendevetare, Gnesta

4.  Benny Åberg, pensionär, Gnesta

5.  Sven Vestblom, byggnadsmålare, Gnesta

6.  Maria Enberg Simme, leg arbetsterapeut, Gnesta

7.  Rolf Hals, pensionär, Björnlunda

8.  Alberto Castro, arkitekt, Björnlunda

9.  Åsa Tallberg, företagare, Stjärnhov

10. Monika Jansson, arkivarie, Björnlunda

11. Ann-Christine Höök, folkbildare, Gnesta

12. Margareta Solander, lärare, Gnesta

Visselblåsaren hade rätt!

Nu när rapporten från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kommit är det bara att konstatera att vi har fått ett kvitto på att det varit allvarliga brister på Liljedalshemmet, något som kommunens företrädare ej velat tillstå tidigare. Varken ledande tjänstemän eller politiker har medgett bristerna.

Det är bara Vänsterpartiet, PRO samt anhöriga till svårt sjuka patienter på Liljedalshemmet som påtalat att tryggheten inte varit garanterad när larmet varit bristfälligt under flera år och lagt av för gott i oktober.  Och att det sedan tog fyra månader innan nytt larm installerats. IVO säger att det är en allvarlig avvikelse när ett larmsystem upphör att fungera. Då ska avvikelserapportering och riskananlys göras och det har inte gjorts.  IVO säger också att kvalitén i verksamheten har brustit, och det är ett skarpt uttalande! Socialnämnden har fått bakläxa och ska lämna in en rapport i september om hur man följer upp kvalitén i verksamheten, hur man säkerställer att personalen känner till sin skyldighet att anmäla missförhållanden samt att det finns en fungerande avvikelsehantering.

Vi väntar fortfarande på en undersökning av vem/vilka som är ansvariga för de missförhållanden som uppstått och vi väntat på en offentligt framställd ursäkt till de anhöriga.

Lena Staaf (V)

Yttrande gällande försäljning av det kommunala bredbandet

Under våren 2013 var det ett ärende uppe på kommunstyrelsen gällande försäljning av det kommunala bredbandet. Det beslutades att det kommunala bredbandet skulle avyttras. Vänsterpartiet fick då information ifrån samarbetspartier att detta var nödvändigt för att kunna bygga ut bredbandet. Vi valde efter denna information att rösta igenom ärendet.

Under detta år som förflutit så har Sveriges kommuner och Landsting gått ut med rekommendationer att kommuner inte bör sälja sina kommunala bredband. Även konkurrensverket har haft liknande åsikter.

Verkställande direktören för SKL skickade 2014-04-23 ut ett brev till kommundirektörerna och ordföranden i kommunstyrelserna. Titeln är ”sälj inte stadsnäten”.Där framkommer mycket tydliga varningar att sälja av det kommunala bredbandet.

Trosa kommun valde att inte sälja sitt bredband utan att behålla det och bygga ut. Detta skulle vara möjligt även för Gnesta kommun.

Det är en farlig väg att gå att sälja kommunalt bolag gällande infrastruktur. I slutändan så kommer det drabba kommuninvånare negativt. Därför vill vi avslå detta ärende och hemställa till KF häva beslutet ifrån kommunfullmäktige 2013-05-13 gällande försäljning av Gnesta stadsnät AB.

Vänsterpartiet Gnesta vill följande:

  • Inte sälja det kommunala bredbandet.
  • Planera för att tillföra ekonomiska satsningar på bredbandet i kommunal regi.
  • Gnesta kommun söker medlemskap i Svenska Stadsnätsföreningen för knyta större kompetens till bredbandsutbyggnad.
  • Påbörja ett samarbete med grannkommuner om det är möjligt för att bygga ut det kommunala bredbandet i Gnesta.
  • Totalt satsar regeringen på 3,25 miljoner till bredbandsutbyggnad för landsbygden. Vi vill att Gnesta kommun ansöker om del av dessa medel.Läs mer om ärendet i Sörmlands Nyheter. (Endast för pluskunder)

Fritidsgården CHILL

Med anledning av att frågan fortsatt är aktuell publicerar vi följande igen.

Lena Staaf (ordf.) och Anders Simme på Vänsterpartiet i Gnesta skrev en (2013-12-03) insändare till SN ang. fritidsgården Chill. För er med prenumeration går den att läsa här.

Saknar du prenumeration kan du istället läsa texten nedan.

 

Vad vill vi i Gnesta med vår fritidsgård Chill?

Vi inom Vänsterpartiet i Gnesta månar om fritidsgården Chill. Vi vill att det finns personal för att bedriva en god verksamhet och vi vill att verksamheten utvecklas.

Tyvärr har personalstyrkan istället minskat under årens lopp! Till exempel bedrev Chill för några år sedan verksamhet vid Klämmingsbergsbadet under sommaren. Sommaren 2013 låg all verksamhet nere. Den tid som fritidsgården var stängd var dessutom längre än vanligt.

Vi är bekymrade över hur det påverkar våra ungdomar i Gnesta. De ungdomar som har det svårt har det ofta ännu svårare under sommaren. Till exempel kan inte skolan fungera som ett socialt skyddsnät under denna tid.

Vänsterpartiet har, inom majoriteten och i andra sammanhang, arbetat hårt för att det inte ska bli någon minskning i antalet personal vid Chill. Vidare har vi tillsammans med övriga i majoriteten tagit fram mål och inriktning för verksamheten. För att det skall uppnås krävs det resurser.

Vi är bekymrade över turerna vid tillsättandet av en ny föreståndare. Vi inom Vänsterpartiet har inte deltagit i dessa turer som kom att leda till att den nya föreståndaren köptes ut för dyra pengar. En halv miljon är mycket pengar för en liten kommun, och konsekvenserna blir stora.

Chill har idag bra lokaler idag centralt i Gnesta medan Kulturskolan har mycket sämre lokaler på Frejaskolan, med undervisningsrum utan fönster. Vi i Vänsterpartiet värnar om att ungdomarna skall ha bra lokaler i centrala Gnesta och att fritidsgården inte blir förlagd på Frejaskolan. Vår tanke är att Chill istället samgår med Kulturskolan.

Vårt mål är att öppettiderna för Chill behålls eller utökas och att det finns möjligheter till utveckling av innehållet. Vi vill se att Gnesta satsar på ett Allaktivitetshus där fritidsgården Chill och Kulturskolan ingår. Mycket kan vinnas om Kulturskolans och Chills verksamheter slås samman. Ingångar till kultur för unga är inte alltid att anmäla sig till en traditionell terminskurs. Det krävs ett nytänk för att nå flera.

Gnesta kommun är för liten för att inte samordna sina verksamheter riktade till unga. I denna utveckling av kultur- och fritidsverksamhet kan kanske även föreningslivet i Gnesta delta? Det kan kanske finnas verksamheter där unga och vuxna möts och har utbyte av varandra?

Vi ser främjandet av sådan kreativ verksamhet som en långsiktig investering för mer inkludering. Vinsterna för Gnesta kommun är många och ur ett allaktivitetshus kan embryon till nyföretagande och ett än mer levande kulturliv uppstå.

Vi hoppas att Allaktivitetshuset kan inrymmas bland kommunens nuvarande lokaler. Kanske i B-salen i Elektron?

Anders Simme(v) Gnesta Lena Staaf (v) Gnesta

 

Vill du veta mer om bakgrunden till några av de saker vi skriver om? Då kan du läsa vidare t.ex. här:
Gnestapolitiker missnöjda med fritidsgård (Sveriges Radio)
Får avgångsvederlag – jobbade inte en enda dag (SN)

Första maj-firandet

DSC_0069

Riksdagsmannen Torbjörn Björlund höll tal.

.

DSC_0070

.

DSC_0073

Vår partiordförande i Gnesta, Lena Staaf.

.

DSC_0080

Vår representant i kommunstyrelsen, Anders Simme spelade och sjöng.

.

DSC_0082

Kent Eriksson höll tal.

.

DSC_0087

Pär Sörman bjöd på underhållning.

.

1 maj

BättreValfardKom och fira 1 maj med oss på Strömmentorget (framför biblioteket)
i Gnesta.
 

Vi bjuder på underhållning, sång och spel av Pär Sörman och tal av riksdagsmannen Torbjörn Björlund samt tal av våra lokala företrädare.

Vi börjar kl. 12:00. Vi ses då!

Liljedalshemmet – gör ordentlig undersökning och utkräv ansvar!

snUnder vintern/våren berättades det i media om missförhållanden på Liljedalshemmets korttidsboende. Det handlade om att frånvaron av trygghetslarm lett till allvarliga konsekvenser för de svårast sjuka, de som vårdas i livets slutskede. Fyra oberoende  berättelser från anhöriga vittnade om problemen. Hur bemötte kommunens ansvariga dessa berättelser?
Läs hela inlägget