Vänsterpartiet Gnesta

Vänsterläger på 1700-talsgården i Frustuna by

Vi kommer att få tid till att diskutera politik, viktiga samhällsfrågor ute i grönskan. Men vi kommer även att få tid att lära känna varann och äta god mat, lyssna på musik, bada och sola eller ta en roddbåt ut i vattnet.
* Lobbyister, extremister och godtrogna sossar – EU projektet och vänsterns alternativ.
Vi har ett EU som skickar folk till döden, ett EU som är odemokratiskt och som urholkar arbetares rättigheter.
Deniz Tütüncü diskuterar hur EU påverkar oss och läget nu med BREXIT. Hur vill vi hantera det framöver? Vänsterpartiet som ett kritiskt socialistiskt parti inom EU? Vågar vi nämna en eventuell Swexit?
* Socialistiskt ledarskap
Lars Ohly delar med sig av sin erfarenhet om vad ett socialistiskt ledarskap innebär. Vilka svårigheter man möter och hur man hanterar svåra politiska beslut. Real life story helt enkelt.
* Workshop i antirasistisk argumentation
Måns Vestin diskuterar hur vi bemöter en debatt där fakta och logik inte längre gäller. En antirasistisk debatteknik för att vända samhällsklimatet.
* En radikal klimatomställning räddar välfärden (och kanske världen)
Tove Pehrsson från storstockholms distrikts miljö- och klimatutskott presenterar vår omställningsplan för Storstockholm. Konkreta idéer för en hållbar politik så att vi kan stärka vår position som det miljövänsterparti vi faktiskt är.
* Fackföreningar, förenen eder!
Vi behöver en stark bred fackföreningsvänster, där de olika facken samarbetar med varandra. Hur lyckas vi med det? Vilka är de gemensamma frågorna som driver oss och hur gör vi det organisatoriskt? Marta Aguirre berättar om sin erfarenhet och syn kring det akuta i att stärka samarbetet mellan facken inom partiet. Olika branschföreningar kommer att vara på plats.
Mer info kommer ut snarast.

Allmän info
Pris: Låginkomsttagare: pensionärer, studenter, sjukskrivna m.fl. 200kr
Barn Gratis
Övriga 800 krDatum. 5-7 augusti
Boende Stugor med ca 40 sängplatser, alt det går att tälta för dom som vill det.
Arrangör: Sommarvänstern, en tillfällig arbetsgrupp med olika medlemmar i Vänsterpartiet som är öppen för alla att delta i.
Anmälan görs här: [email protected]
Betalning görs till Vänsterpartiets Haninge konto bg 5436-9889
För frågor 070-109 59 67 (Elena Karlströms mobil)
Fb-event: https://www.facebook.com/events/258701147824393/?active_tab=posts, sök sommarvänstern på facebook
Barnrådet har en massa planer på dans, fotboll, spökrunda, bad och många fler överraskningar.
Musik, kultur och workshops kommer också att finnas – för det ultimata minglet <3
Vi hoppas att detta kommer att bli ett återkommande läger där vi får tid att träffas under kolloliknande förhållanden!

frustunaby-5-7-augusti

Fler små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Gnesta angående KS-ärende dnr 2015.371 Markanvisningstävling flerbostadshus Frösjö strand.

KS beslutade den 30 november att anvisa mark för flerbostadshus till Nokon Byggnads AB. Motiveringen var främst att husen var estetiskt tilltalande vilket är en viktig aspekt men enligt Vänsterpartiet finns det andra aspekter som är lika viktiga, om inte viktigare.

I Nokons förslag finns endast lägenheter i storleken 2-4 rumoch kök. Inga ettor. Detta innebär bland annat att det ryms färre lägenheter än det annars skulle göra.Tyvärr är också samtliga lägenheter bostadsrätter vilket utesluter många, framför allt ungdomar, som inte har sparkapital att sätta in. Ett blandat bostadsbestånd med både bostadsrätter och hyresrätter hade varit önskvärt.

Vänsterpartiet vill framhålla behovet av små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter, vilket det råder skriande brist på i Gnesta.

Vänsterpartiet vill se en ökad produktion av framför allt små hyresrätter i Gnesta. Kommunen behöver också planera för snabb byggnation av bostäder som kan täcka behovet för bland andra flyktingar.

För Vänsterpartiet Gnesta
Lena Staaf
Gruppledare

Klimatförändringarna är inget att skratta åt.

På  kommunfullmäktige (16 nov) presenterades Vänsterpartiets motion om att man i Gnesta bör ha en plan för hur extrema väderförhållanden ska bemötas. Vi minns översvämningar och skogsbränder under de senaste åren. Vi minns meterologernas varningar om att vi i fortsättningen kan förvänta oss extremväder oftare. Vad händer på fullmäktigemötet? Jo moderaten Dan Glimne stiger upp i talastolen och håller ett långt tal om att det har funnits istider, det finns asteroider, dinosaurierna har dött ut. Summa summarum, saker händer med vår jord, klimatförändringar är inget vi ska oroa oss för och framför allt kan vi inte påverka något. Så talar en klimatförnekare som inte vill att vi ska ändra något i vår livsföring. Han vill inte tro på den samlande vetenskapen som varnar för att klimatförändringarna riskerar att skena om vi överstiger två procents uppvärmning. Och att vi redan i dag kan se effekter av att polernas isar smälter, till exempel översvämningar på grund av höjda vattennivåer.

Föredraget applåderades ivrigt av moderater och socialdemokrater som utgör den politiska ledningen i Gnestas kommunfullmäktige. Ska vi tolka den applåderande majoriteten så att de stödjer Glimnes klimatförnekande inlägg? Hur ska vi i så fall kunna tro på att majoriteten är villig att satsa på en hållbar utveckling i Gnesta och världen? Vad tycker ni läsare?

 

Öppna distriktsköterskemottagningen i Stjärnhov igen!

När distriktssköterskemottagningen i Stjärnhov nyligen lades ned uppgavs skälet vara bristande besöksunderlag. Men många visste inte att det fanns en distriktssköterskemottagning i Stjärnhov, informationen hade varit obefintlig. Alldeles i onödan hade folk åkt hela vägen till Gnesta för att t ex lägga om sår.

Nu har en flyktingförläggning startats upp på Solbacka. Bland de boende på flyktingflrläggningen finns det åtsklliga personer med fysiska och/eller psykiska skador efter de svåra händelser de varit med om. Det finns därför all anledning att åter öppna distriktssköterskemottagningen i Stjärnhov.

Och den här gången med ordentlig information till alla, både till flyktingar och personal på Solbacka samt till övriga boende i Stjärnhov!

 

Kampanjdag mot TTIP

På lördag är det kampanjdag över hela Sverige för att sprida kunskap om frihandelsavtalet TTIP.

TTIP hotar vår välfärd, demokrati och miljö. Vi har en unik chans att påverka i Sverige eftersom vår EU-kommissionär Cecilia Malmström (fp) är förhandlare. Organisationen Skiftet har också startat en namninsamling mot TTIP.

Här i Gnesta kommer vi att dela ut flygblad på lördag den 10 oktober efter initiativ från Vänsterpartiet. Vi har skickat information om kampanjen till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ men vi deltar inte som partier utan endast som enskilda eftersom Skiftet är partipolitiskt oberoende.

Möt upp utanför Pressbyrån på lördag kl 11.00.

Där finns Bjarne med flygblad. Ring gärna Bjarne, tel:  0705 87 19 45 innan och tala om att du kommer!

 

Sporthallen

 

Satsa på jämlik och jämställd fritid och kultur

Alliansen gjorde en dundertabbe när de sålde ishallen för en struntsumma. Nu har vi facit: Hyran har höjts så att det totalt sett blir dyrare att betala hyran än att köpa tillbaka ishallen. S och M-majoriteten har dessutom tagit ställning för att den nya sporthallen ska byggas på Hagstumosse. Prislapp okänd men minst 20 miljoner. Ingen hänsyn har tagits till synpunkter från Vänsterpartiet och flera andra partier i den arbetsgrupp som fick till uppgift att arbeta fram ett förslag.

En sporthall på Hagstumosse gynnar de familjer som har bil och som kan skjutsa sina barn. Knappast miljövänligt dessutom! Ett återköp av ishallen gynnar framför allt ishockeyspelande pojkar. Vänsterpartiet har velat ha helt andra prioriteringar. En centralt belägen sporthall skulle prioritera promenerande och cyklande barn samt dem som är bosatta i ytterområdena och kommer med tåg och buss till Gnesta. Utbyggnad av Gnesta tätort kommer att ske mot Frönäs där bland annat en ny skola planeras. Det hade varit naturligt om den nya sporthallen byggts i närheten.

Gnesta hade tidigare en kultur-och fritidsnämnd. Den är nu nedlagd och därmed har den politiska insynen och påverkan blivit lika med noll i kultur-och fritidsfrågor. Vi hoppas att inte kultursatsningar därmed också hamnar i bakvattnet bakom de stora satsningarna på idrotten. Kulturskolan har undermåliga lokaler. Vänsterpartiet har skrivit en motion med förslag på tillskapande av ett Allaktivitetshus där bland annat kulturskolan och fritidsgården Chill kan inrymmas. Tänker S + M satsa på kulturen? Upp till bevis i så fall!

 

Varumärke

 

Kommunens varumärke – vad betyder det? Skadas kommunen om problem blir offentliga? Läs i Vänsterpartiets blogginlägg!

http://partibloggar.sn.se/gnestav/

Inbjudan till sommarfest

Välkomna till

Röd sommarfest i det gröna!

Tid: Söndagen den 14 juni kl 16:00 – 19:00

Plats: Hembygdsgården Gnesta

Mumsiga mackor, tårta, kaffe/thé och bordsdricka serveras.

Vid vackert väder är vi ute och vi hjälps åt med att duka och förbereda.

Förutom tid för politiska diskussioner så blir det femkamp med fina priser! (OBS! Inget fysiskt krävande, absolut ingen säcklöpning!)

Vid regn är vi inomhus och spelar sällskapsspel.

Ta med goda vänner, din ”respektive” och barn!

Bra att veta hur många som kommer, så maila gärna till: [email protected]

Inbjudan-till-sommarfest_V-loggaVänsterpartiet Gnesta

1 maj med Lars Ohly

1 maj V-ballong

Strömmentorget  kl 11:30   (halv 12)

Huvudtalare är Lars Ohly.

Dessutom blir det tal av Lena Staaf och Anders Simme,

sång och musik samt fika.

Välkomna!