Allmänt

1 maj

Kom och fira 1 maj med oss i Gnesta!
Tid 11.30 – 13.00

11.30  Välkommen
11.35  Tobias Andersson sjunger och spelar
11.50  Veronica Kallander från Vänsterpartiets partistyrelse talar
12.00 Tobias Andersson bjuder på mer musik
12.05  Anders Simme och Lena Staaf, 1-a och 2-a på kommunlistan i Gnesta talar
12.15  Anders Simme sjunger och spelar
12.25  Pär Sörman sjunger och spelar visor av Dan Andersson
13.00 Avslutning

Korv – fika – frågesport

Välkomna!

Pia Sundhage och Alex Schulman gästar Jonas Sjöstedts talkshow

På torsdag den 1 december är det dags för Jonas Sjöstedt att axla rollen som talkshowvärd igen i den egna talkshowen ”Snack med Sjöstedt”. Den här gången gästas han av Pia Sundhage, legendarisk fotbollstränare för damlandslaget, medieprofilen och författaren Alex Schulman och Melody Farshin, ståuppkomiker från Husby.
–  Jag är väldigt glad över att ha lockat så spännande gäster till talkshowen och ser fram emot att samtala med Pia Sundhage om läget i USA efter Trump och vad herrfotbollen kan lära av damfotbollen. Med Alex Schulman tänker jag bland annat prata om hans fina bok om sin mamma och med Melody Farshin om varför hon aldrig driver med tjejer i publiken, säger Jonas Sjöstedt.

Talkshowen ”Snack med Sjöstedt” håller även denna gång till på restaurang Landet vid Telefonplan i Stockholm och börjar klockan 19.30. Programmet sänds direkt via Vänsterpartiets hemsida.
–   Jag tror att vi aktivt behöver skapa goda inkluderande samtal som motvikt mot den intolerans och den hätska stämning som vi ser breder ut sig i samhället. Den här talkshowen är ett försök från min och Vänsterpartiets sida att vidga och fördjupa det politiska samtalet, samtidigt som vi har en rolig kväll tillsammans, säger Jonas Sjöstedt.

Välkomna till öppet medlemsmöte I Vänsterpartiet Gnesta!

Tid: Söndagen den 4 dec kl 15:30

Plats: Hembygdsgården Gnesta

Thomas Selig från Katrineholm kommer till oss och berättar om EU. Hur bedömer man Brexit? Har EU någon framtid? Vad anser Vänsterpartiet om EU?

Samla ihop dina frågor! Vi ser fram emot intressanta diskussioner!

Fika serveras. Välkomna!

Kommentar om sporthallen 2

 

Vänsterpartiet har genomfört en namninsamling om den nya sporthallen i Gnesta. 232 personer har skrivit på med önskemål om att sporthallen borde placeras centralt i stället för på Hagstumosse.

Till kommunfullmäktige den 14 november hade Vänsterpartiet lämnat in en interpellation med frågor om sporthallen. Så här refererade Sörmlands Nyheter från fullmäktige:

Bland annat togs nya sporthallen upp, där kommunalråd Johan Rocklind (S) meddelade att Lena Staafs (V) interpellation om den nya sporthallen skulle få ett ”fullödigt svar” vid nästa sammanträde.

Trots att jag lämnade min interpellation i väldigt god tid får vi inget svar. Vi vet nästan inget om sporthallen, sade Lena Staaf och ansåg att det var odemokratiskt av majoriteten att gå vidare med planerna utan ett nytt formellt beslut. Johan Rocklind manade till försiktighet med att anklaga folk för att vara odemokratiska för att man inte delar samma åsikt. – Det är långt utanför spelplanen och är inte sant.”

Nej, Johan Rocklind. Vi tycker att du har fel i detta. Demokrati handlar om att följa fattade beslut.

Kultur- och tekniknämnden beslöt 2014-05-26 att det skulle undersökas tre områden för byggande av sporthall. Något nytt beslut som ersätter det första har inte fattats. Däremot kom det upp en fråga i Kommunfullmäktige i september 2015 om att ändra detaljplanen på Hagstumosse för att möjliggöra bygget av en sporthall.

Ärendet lades på bordet utan att ha skickats ut innan. Detta ärende innefattade ingen utredning, ingen jämställdhetsanalys eller kostnadsberäkning för bygge av sporthall. Inte heller någon jämförelse med andra tänkta områden. Allt detta skulle komma senare, sas det. Ännu har vi inte fått se något av ovanstående, ännu mindre har det fattats något beslut i KS eller Kf.

Inte heller i budget- och framtidsplan finns något presenterat annat än att man räknar med att påbörja ett bygge under 2017. Var? Till vilken kostnad? Varifrån ska pengar tas?

Vad är demokrati om inte att ärenden utreds ordentligt, beslutas i Kf eller nämnd och att beslut följs upp och genomförs.

Lena Staaf (V), ordinarie ledamot i Kf Anders Simme (V), ordinarie ledamot i Kf

Reservation till beslut i kf ang fri WiFi i offentliga lokaler framför WiFi till alla i glesbygd

Vänsterpartiet Gnesta

Reservation

Framtidsplan 2017-2019 och budget 2017

Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet med följande motivering.

I framtidsplan och budget görs en satsning på WiFi med bland annat fritt WiFi i offentliga lokaler, summa 470 kkr

Satsningen innebär fördelar framför allt för dem som bor i Gnesta tätort. Men Gnesta kommun består också till stor del av landsbygd. Hittills har intresset från den styrande majoriteten varit svalt när det gäller att ge de boende på landsbygden tillgång till bredband. Byalag på landsbygden har lämnats ensamma med ett krångligt och tidsödande ansökningsförfarande.

För att landsbygden ska utvecklas och nya företag etableras krävs fungerande uppkoppling.

En stabil och fungerande uppkoppling blir också alltmer nödvändig när det gäller kontakter med myndigheter, vårdgivare, skola och arbetsgivare. Sist men inte minst även för möjligheten till politiskt engagemang eftersom tillgång till alla handlingar sker digitalt. Fungerande bredbandsuppkoppling för alla är därför en demokratifråga i allra högsta grad.

Vänsterpartiet har tidigare genom en motion uppmärksammat den styrande majoriteten på behovet av sänkt avgift för deltagarna i Kulturskolan. Även detta är en demokratifråga då tillgång till kultur för barn inte får avgöras av att familjer med svag ekonomi inte har råd att låta sina barn delta i Kulturskolan.

Vänsterpartiet har också tidigare påtalat att satsning behöver göras på förebyggande arbete inom IFO. Förebyggande arbete, till exempel familjebehandling, innebär att färre ärenden behöver bli föremål för utredning.

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande:

1 000 kkr till stöd till byalag för fiberutbyggnad på landsbygden

500 kkr till kulturskolan för sänkta avgifter

500 kkr till VoN till förebyggande arbete på IFO

Finansieras genom uteblivet WiFi 470 kkr

Samt minskat överskott 1 530 kkr

Totalt 2 000 kkr

För Vänsterpartiet Gnesta 16-11-14

Lena Staaf Anders Simme

2016-11-14-reservation-till-beslut-kf

Christer Sanne besöker Gnesta

Hembygdsgården torsdag 27 okt kl 18:00

Christer Sanne är samhällsforskare och skribent.
Han har bland annat skrivit den uppmärksammade ”Keynes barnbarn” och en rapport med den kaxiga titeln ”Hur vi kan leva hållbart 2030” (2012, kan laddas ner från Naturvårdsverket).

Dessutom en rad böcker om arbetet i samhället, däribland ”Hur mycket arbete behövs?” och ”Arbetets tid” (1995).

Själv har han flera barnbarn, men ägnar sin kraft åt alla våra barns framtid.

Hämta dokumentet: aff-sanne-a5

 

Vänsterläger på 1700-talsgården i Frustuna by

Vi kommer att få tid till att diskutera politik, viktiga samhällsfrågor ute i grönskan. Men vi kommer även att få tid att lära känna varann och äta god mat, lyssna på musik, bada och sola eller ta en roddbåt ut i vattnet.
* Lobbyister, extremister och godtrogna sossar – EU projektet och vänsterns alternativ.
Vi har ett EU som skickar folk till döden, ett EU som är odemokratiskt och som urholkar arbetares rättigheter.
Deniz Tütüncü diskuterar hur EU påverkar oss och läget nu med BREXIT. Hur vill vi hantera det framöver? Vänsterpartiet som ett kritiskt socialistiskt parti inom EU? Vågar vi nämna en eventuell Swexit?
* Socialistiskt ledarskap
Lars Ohly delar med sig av sin erfarenhet om vad ett socialistiskt ledarskap innebär. Vilka svårigheter man möter och hur man hanterar svåra politiska beslut. Real life story helt enkelt.
* Workshop i antirasistisk argumentation
Måns Vestin diskuterar hur vi bemöter en debatt där fakta och logik inte längre gäller. En antirasistisk debatteknik för att vända samhällsklimatet.
* En radikal klimatomställning räddar välfärden (och kanske världen)
Tove Pehrsson från storstockholms distrikts miljö- och klimatutskott presenterar vår omställningsplan för Storstockholm. Konkreta idéer för en hållbar politik så att vi kan stärka vår position som det miljövänsterparti vi faktiskt är.
* Fackföreningar, förenen eder!
Vi behöver en stark bred fackföreningsvänster, där de olika facken samarbetar med varandra. Hur lyckas vi med det? Vilka är de gemensamma frågorna som driver oss och hur gör vi det organisatoriskt? Marta Aguirre berättar om sin erfarenhet och syn kring det akuta i att stärka samarbetet mellan facken inom partiet. Olika branschföreningar kommer att vara på plats.
Mer info kommer ut snarast.

Allmän info
Pris: Låginkomsttagare: pensionärer, studenter, sjukskrivna m.fl. 200kr
Barn Gratis
Övriga 800 krDatum. 5-7 augusti
Boende Stugor med ca 40 sängplatser, alt det går att tälta för dom som vill det.
Arrangör: Sommarvänstern, en tillfällig arbetsgrupp med olika medlemmar i Vänsterpartiet som är öppen för alla att delta i.
Anmälan görs här: [email protected]
Betalning görs till Vänsterpartiets Haninge konto bg 5436-9889
För frågor 070-109 59 67 (Elena Karlströms mobil)
Fb-event: https://www.facebook.com/events/258701147824393/?active_tab=posts, sök sommarvänstern på facebook
Barnrådet har en massa planer på dans, fotboll, spökrunda, bad och många fler överraskningar.
Musik, kultur och workshops kommer också att finnas – för det ultimata minglet <3
Vi hoppas att detta kommer att bli ett återkommande läger där vi får tid att träffas under kolloliknande förhållanden!

frustunaby-5-7-augusti

Fler små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Gnesta angående KS-ärende dnr 2015.371 Markanvisningstävling flerbostadshus Frösjö strand.

KS beslutade den 30 november att anvisa mark för flerbostadshus till Nokon Byggnads AB. Motiveringen var främst att husen var estetiskt tilltalande vilket är en viktig aspekt men enligt Vänsterpartiet finns det andra aspekter som är lika viktiga, om inte viktigare.

I Nokons förslag finns endast lägenheter i storleken 2-4 rumoch kök. Inga ettor. Detta innebär bland annat att det ryms färre lägenheter än det annars skulle göra.Tyvärr är också samtliga lägenheter bostadsrätter vilket utesluter många, framför allt ungdomar, som inte har sparkapital att sätta in. Ett blandat bostadsbestånd med både bostadsrätter och hyresrätter hade varit önskvärt.

Vänsterpartiet vill framhålla behovet av små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter, vilket det råder skriande brist på i Gnesta.

Vänsterpartiet vill se en ökad produktion av framför allt små hyresrätter i Gnesta. Kommunen behöver också planera för snabb byggnation av bostäder som kan täcka behovet för bland andra flyktingar.

För Vänsterpartiet Gnesta
Lena Staaf
Gruppledare