Allmänt

Reservation till beslut i kf ang fri WiFi i offentliga lokaler framför WiFi till alla i glesbygd

Vänsterpartiet Gnesta

Reservation

Framtidsplan 2017-2019 och budget 2017

Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet med följande motivering.

I framtidsplan och budget görs en satsning på WiFi med bland annat fritt WiFi i offentliga lokaler, summa 470 kkr

Satsningen innebär fördelar framför allt för dem som bor i Gnesta tätort. Men Gnesta kommun består också till stor del av landsbygd. Hittills har intresset från den styrande majoriteten varit svalt när det gäller att ge de boende på landsbygden tillgång till bredband. Byalag på landsbygden har lämnats ensamma med ett krångligt och tidsödande ansökningsförfarande.

För att landsbygden ska utvecklas och nya företag etableras krävs fungerande uppkoppling.

En stabil och fungerande uppkoppling blir också alltmer nödvändig när det gäller kontakter med myndigheter, vårdgivare, skola och arbetsgivare. Sist men inte minst även för möjligheten till politiskt engagemang eftersom tillgång till alla handlingar sker digitalt. Fungerande bredbandsuppkoppling för alla är därför en demokratifråga i allra högsta grad.

Vänsterpartiet har tidigare genom en motion uppmärksammat den styrande majoriteten på behovet av sänkt avgift för deltagarna i Kulturskolan. Även detta är en demokratifråga då tillgång till kultur för barn inte får avgöras av att familjer med svag ekonomi inte har råd att låta sina barn delta i Kulturskolan.

Vänsterpartiet har också tidigare påtalat att satsning behöver göras på förebyggande arbete inom IFO. Förebyggande arbete, till exempel familjebehandling, innebär att färre ärenden behöver bli föremål för utredning.

Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt yrkande:

1 000 kkr till stöd till byalag för fiberutbyggnad på landsbygden

500 kkr till kulturskolan för sänkta avgifter

500 kkr till VoN till förebyggande arbete på IFO

Finansieras genom uteblivet WiFi 470 kkr

Samt minskat överskott 1 530 kkr

Totalt 2 000 kkr

För Vänsterpartiet Gnesta 16-11-14

Lena Staaf Anders Simme

2016-11-14-reservation-till-beslut-kf

Kopiera länk