Månadsarkiv: december 2015

Fler små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Gnesta angående KS-ärende dnr 2015.371 Markanvisningstävling flerbostadshus Frösjö strand.

KS beslutade den 30 november att anvisa mark för flerbostadshus till Nokon Byggnads AB. Motiveringen var främst att husen var estetiskt tilltalande vilket är en viktig aspekt men enligt Vänsterpartiet finns det andra aspekter som är lika viktiga, om inte viktigare.

I Nokons förslag finns endast lägenheter i storleken 2-4 rumoch kök. Inga ettor. Detta innebär bland annat att det ryms färre lägenheter än det annars skulle göra.Tyvärr är också samtliga lägenheter bostadsrätter vilket utesluter många, framför allt ungdomar, som inte har sparkapital att sätta in. Ett blandat bostadsbestånd med både bostadsrätter och hyresrätter hade varit önskvärt.

Vänsterpartiet vill framhålla behovet av små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter, vilket det råder skriande brist på i Gnesta.

Vänsterpartiet vill se en ökad produktion av framför allt små hyresrätter i Gnesta. Kommunen behöver också planera för snabb byggnation av bostäder som kan täcka behovet för bland andra flyktingar.

För Vänsterpartiet Gnesta
Lena Staaf
Gruppledare

Klimatförändringarna är inget att skratta åt.

På  kommunfullmäktige (16 nov) presenterades Vänsterpartiets motion om att man i Gnesta bör ha en plan för hur extrema väderförhållanden ska bemötas. Vi minns översvämningar och skogsbränder under de senaste åren. Vi minns meterologernas varningar om att vi i fortsättningen kan förvänta oss extremväder oftare. Vad händer på fullmäktigemötet? Jo moderaten Dan Glimne stiger upp i talastolen och håller ett långt tal om att det har funnits istider, det finns asteroider, dinosaurierna har dött ut. Summa summarum, saker händer med vår jord, klimatförändringar är inget vi ska oroa oss för och framför allt kan vi inte påverka något. Så talar en klimatförnekare som inte vill att vi ska ändra något i vår livsföring. Han vill inte tro på den samlande vetenskapen som varnar för att klimatförändringarna riskerar att skena om vi överstiger två procents uppvärmning. Och att vi redan i dag kan se effekter av att polernas isar smälter, till exempel översvämningar på grund av höjda vattennivåer.

Föredraget applåderades ivrigt av moderater och socialdemokrater som utgör den politiska ledningen i Gnestas kommunfullmäktige. Ska vi tolka den applåderande majoriteten så att de stödjer Glimnes klimatförnekande inlägg? Hur ska vi i så fall kunna tro på att majoriteten är villig att satsa på en hållbar utveckling i Gnesta och världen? Vad tycker ni läsare?