Allmänt

Öppna distriktsköterskemottagningen i Stjärnhov igen!

När distriktssköterskemottagningen i Stjärnhov nyligen lades ned uppgavs skälet vara bristande besöksunderlag. Men många visste inte att det fanns en distriktssköterskemottagning i Stjärnhov, informationen hade varit obefintlig. Alldeles i onödan hade folk åkt hela vägen till Gnesta för att t ex lägga om sår.

Nu har en flyktingförläggning startats upp på Solbacka. Bland de boende på flyktingflrläggningen finns det åtsklliga personer med fysiska och/eller psykiska skador efter de svåra händelser de varit med om. Det finns därför all anledning att åter öppna distriktssköterskemottagningen i Stjärnhov.

Och den här gången med ordentlig information till alla, både till flyktingar och personal på Solbacka samt till övriga boende i Stjärnhov!

 

Kopiera länk