Allmänt

Visselblåsaren hade rätt!

Nu när rapporten från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kommit är det bara att konstatera att vi har fått ett kvitto på att det varit allvarliga brister på Liljedalshemmet, något som kommunens företrädare ej velat tillstå tidigare. Varken ledande tjänstemän eller politiker har medgett bristerna.

Det är bara Vänsterpartiet, PRO samt anhöriga till svårt sjuka patienter på Liljedalshemmet som påtalat att tryggheten inte varit garanterad när larmet varit bristfälligt under flera år och lagt av för gott i oktober.  Och att det sedan tog fyra månader innan nytt larm installerats. IVO säger att det är en allvarlig avvikelse när ett larmsystem upphör att fungera. Då ska avvikelserapportering och riskananlys göras och det har inte gjorts.  IVO säger också att kvalitén i verksamheten har brustit, och det är ett skarpt uttalande! Socialnämnden har fått bakläxa och ska lämna in en rapport i september om hur man följer upp kvalitén i verksamheten, hur man säkerställer att personalen känner till sin skyldighet att anmäla missförhållanden samt att det finns en fungerande avvikelsehantering.

Vi väntar fortfarande på en undersökning av vem/vilka som är ansvariga för de missförhållanden som uppstått och vi väntat på en offentligt framställd ursäkt till de anhöriga.

Lena Staaf (V)

Kopiera länk