Månadsarkiv: juni 2014

Yttrande gällande försäljning av det kommunala bredbandet

Under våren 2013 var det ett ärende uppe på kommunstyrelsen gällande försäljning av det kommunala bredbandet. Det beslutades att det kommunala bredbandet skulle avyttras. Vänsterpartiet fick då information ifrån samarbetspartier att detta var nödvändigt för att kunna bygga ut bredbandet. Vi valde efter denna information att rösta igenom ärendet.

Under detta år som förflutit så har Sveriges kommuner och Landsting gått ut med rekommendationer att kommuner inte bör sälja sina kommunala bredband. Även konkurrensverket har haft liknande åsikter.

Verkställande direktören för SKL skickade 2014-04-23 ut ett brev till kommundirektörerna och ordföranden i kommunstyrelserna. Titeln är ”sälj inte stadsnäten”.Där framkommer mycket tydliga varningar att sälja av det kommunala bredbandet.

Trosa kommun valde att inte sälja sitt bredband utan att behålla det och bygga ut. Detta skulle vara möjligt även för Gnesta kommun.

Det är en farlig väg att gå att sälja kommunalt bolag gällande infrastruktur. I slutändan så kommer det drabba kommuninvånare negativt. Därför vill vi avslå detta ärende och hemställa till KF häva beslutet ifrån kommunfullmäktige 2013-05-13 gällande försäljning av Gnesta stadsnät AB.

Vänsterpartiet Gnesta vill följande:

  • Inte sälja det kommunala bredbandet.
  • Planera för att tillföra ekonomiska satsningar på bredbandet i kommunal regi.
  • Gnesta kommun söker medlemskap i Svenska Stadsnätsföreningen för knyta större kompetens till bredbandsutbyggnad.
  • Påbörja ett samarbete med grannkommuner om det är möjligt för att bygga ut det kommunala bredbandet i Gnesta.
  • Totalt satsar regeringen på 3,25 miljoner till bredbandsutbyggnad för landsbygden. Vi vill att Gnesta kommun ansöker om del av dessa medel.Läs mer om ärendet i Sörmlands Nyheter. (Endast för pluskunder)