kalender

Möten – våren 2014

Möten under VT 2014
Styrelsemöten
Tisdagar 18:15 i lokalen, Torggatan 1 C.
Datum: 9 jan, 4 febr, 4 mars, 1 april, 29 april, 3 juni
Medlemsmöten
Söndagar 17:15 på Hembygdsgården, Ringvägen 5.
19 jan, 16 febr, 16 mars,  årsmöte 13 april, 11 maj, 15 juni
Torgmöten
kl 11-13, 8 mars, 12 april, 1 maj, 24 maj.
Kopiera länk