Möte

Möten under hösten 2013

I höst träffas vi under följande datum:

Styrelsemöten: 11 aug, 15 sept, 6 okt, 3 nov, 1 dec.

Medlemsmöten + kommungrupp: 15 aug, 22 sept, 20 okt, 17 nov, 15 dec. Alltid kl. 17:15.
Kopiera länk