Styrelsen

Lena Staaf kommenterar Trafikverkets förslag

Stoppa det skändliga förslaget  att lägga ned Gnestas pendeltåg!

Gnestas befolkning är i chock och uppror. Först trodde man inte det var sant – hade någon beslutsfattare  fått solsting eller feberhallucinationer? Sedan började det sakta sjunka ned och bli till insikt. Jo, Trafikverket menar allvar. Snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm var viktigare än arbets-och skolpendlingen mellan Gnesta och Södertälje-Stockholm.

På torsdagen åkte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med pendeltåget och svarade på frågor från oss upprörda och förtvivlade pendlare. Hon hade inga svar på hur bussar och bilar skulle kunna ta sig fram miljösmart och säkert på den farliga väg 57 och hitta en parkering vid framkomsten.  Hon talade i stället varmt för att långpendlarna från Göteborg och mellanliggande städer mot Stockholm skulle kunna ta sig fram snabbt och även kunna arbeta på tåget.  Gnestas befolkning tänkte hon sig möjligen skulle kunna åka regionaltåg med pendeltågstaxa. Men ett problem är förstås att tågen inte stannar i Mölnbo. Och när trängseln på spåren ökar så hinner kanske inte regional tåget stanna i Gnesta heller.  På frågan om hon själv var beredd att påverka Trafikverkets förslag så svarade hon att det varken fick eller kunde hon.

Kan det sägas tydligare? En infrastrukturminister som inte kan påverka ett beslut om infrastruktur som innebär dödsstöten för ett samhälle med många tusen människor.

Och varför? Jo, när den nya lagen om fri etablering kom så är det den som Trafikverket har att rätta sig efter. Och nu läggs anbud på den lönsamma sträckan Göteborg-Stockholm.  Gnestapendeln är inte bara olönsam, den är i vägen.

På det sättet härskar marknadskrafterna oinskränkt. Du som människa i Gnesta med behov av boende i fin miljö med möjlighet att arbetspendla till Stockholm, du är inte viktig. Och du skolungdom får nöja dig med att sitta på en fullproppad buss som förhoppningsvis inte krockar med älgar och rådjur på väg 57.

Men vi  Gnestabor kommer inte att acceptera detta! Det är därför som det på rekordkort tid har planerats ett protestmöte tvärs över alla partigränser på Tahirtorget, förlåt, Strömmentorget, på lördag den 15 juni kl 12.30. Kom du också!

Vi från Vänsterpartiet stödjer helhjärtat denna folkliga proteströrelse!

Lena Staaf (v)

Kopiera länk