kalender

Datum för vårterminen 2013

milsten_retÅterstående datum för våren 2013!
Medlemsmöten: 12 maj, 9 juni 30 juni (Hembygdsgården)
Styrelsemöten: 26 maj, 16 juni
.
.
.
.
.
Kopiera länk